Lidmaatschappen

 

Wij zijn lid van de volgende verenigingen:

Fysiotherapie:

KNGF (koninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapie)

Acupunctuur:

RBCZ kwaliteitsregister

KAB-koepel (Koepel Alternatieve Geneeswijzen)

NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) – Pieter Faber

Zhong – Arita Rangkuti

Stichting Zorggeschil

Betalingsvoorwaarden

Voor fysiotherapie geldt dat uw facturen geïnd worden bij de verzekeraar. Wanneer u geen verzekering heeft, worden fysiotherapie behandelingen direct bij u in rekening gebracht.

Voor acupunctuur geldt dat u direct na de behandeling een factuur krijgt.

Wanneer u, voor acupunctuur, fysiotherapie of supplementen, een factuur krijgt, vragen wij u deze aan de balie via pin te betalen.

U stuurt de factuur op naar uw verzekeraar, die vervolgens volgens uw premievoorwaarden een gedeelte van de factuur vergoedt (voor acupunctuur).

Wanneer ons pin apparaat het niet doet, of een pas stuk is, krijgt u de factuur mee naar huis. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen, waarna wij een herinnering versturen, eventueel gevolgd door een incassotraject.

 

Betalingsmogelijkheden: U kunt bij ons per pin betalen en bij wijze van uitzondering contant.

Klachtenprocedure: Wij hebben zelden klachten van patiënten, maar mocht u ontevreden zijn over uw behandeling, dan is er een klachtenprocedure. Zie hiervoor de website van de Nederlandse vereniging voor acupunctuur:

https://www.acupunctuur.nl/pages/klachtenprocedure

 

Afmeldingsvoorwaarden:

 

Af en toe komt een patiënt niet opdagen, of zegt deze zijn/haar afspraak niet tijdig op. Dit is vervelend voor de patiënt en voor de behandelaar. Geplande zorg kan dan niet doorgaan en andere patiënten kunnen dan niet geholpen worden.
Wij mogen de gemiste omzet / gereserveerde tijd volledig in rekening brengen. Deze kosten worden dan niet door de verzekeraar vergoed.

Fyta hanteert een termijn van minimaal 24 uur voor het van tevoren afzeggen van uw afspraak. Afspraken op maandag zegt u dan op zaterdag op. Dus een afspraak van maandag 13:00 zegt u uiterlijk af op zaterdag 13:00

Wij hanteren de volgende tarieven voor een niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak;

De no-show tarieven zijn als volgt:

Acupunctuur: € 50
Fysiotherapie: € 20
Personal training: € 20

 

Deze regeling wordt in principe gehanteerd ongeacht de reden van afzeggen. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden zullen we hiervan afwijken.

Wij hopen voor uw begrip hiervoor.

 

Privacy-reglement 

 

Uw therapeut doet zijn/haar best om je privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben.

 

Ons complete privacy reglement kunt u hier vinden